تماس با ترمیم شیشه اتومبیل 

ما و کليه پرسنل تکنيک برتر افتخار داريم تا پذيراي هرگونه انتقاد، پيشنهاد و راهکارهاي همکاري و اعطاي نمايندگي از سوي شما باشيم

E-MAIL:  tamasbama @ tarmimeshishe.com
Tel: 021-770 70 880
Mobail: 0912-204-1800

021-77070880 (میرزایی)   09123943234   09122041800